0Item(s)

V košarici še nimate artiklov

Product was successfully added to your shopping cart.

Vračilo in reklamacija blaga

Nihče ne želi, da bi do reklamacije prišlo. Če do reklamacije vseeno pride, se vam že vnaprej opravičujemo. V kolikor pride blago do vas in vidite poškodbo embalaže in sumite na poškodbo, prosim da to označite na dobavnici. Proizvajalec je dolžan odpraviti napako/reklamacijo v 30 dnevnem roku, kateri se lahko podaljša na najkrajši čas, vendar za največ 15 dni. Če reklamacija ni bila odpravljena v tem času, mora artikel zamenjati z drugim ali enakovrednim brezhibnim artiklom. Pri tem kupec ne trpi nobenih stroškov, dostav, poštnin. Vsi artikli imajo garancijski list.

Garancija za artikle je 12 mesecev. Podjetje ne nudi možnosti prostovoljne garancije.

INFORMACIJA O PRITOŽBENEM POSTOPKU-POSTOPEK REKLAMACIJE

1.1. Reklamacijo s slikami in opisom težave se posreduje na email reklamacije@dom24.si  ali pa pisno na sedež podjetja

1.2. V roku do 5 delovnih dni vam reklamacijska služba odgovori, na dano reklamacijo. V koliko je reklamacija popolna, reklamacijo posreduje v tovarno, vas pa obvesti  o postopku rešitve

1.3  Po prejetem odgovoru iz tovarne vam posreduje, predlog rešitve reklamacije.

1.4. Vaša potrditev rešitve reklamacije ali zavrnitev.

NESKLADNOST BLAGA

Subjektivna odgovornost:

  • ustreza opisu, vrsti, količini in kakovosti ter ima funkcionalnost, združljivost, interoperabilnost in druge lastnosti, kot je zahtevano v prodajni pogodbi;
  • je primerno za poseben namen, za katerega ga potrošnik potrebuje in s katerim je potrošnik seznanil prodajalca najpozneje ob sklenitvi prodajne pogodbe, prodajalec pa je s tem soglašal;
  • je dobavljeno skupaj z vsemi dodatki in navodili, vključno z navodili za namestitev, kot je določeno v prodajni pogodbi, ter
  • je posodobljeno, kot je določeno v prodajni pogodbi.

Objektivna odgovornost:

  • ustrezati namenom, za katere se običajno uporablja blago iste vrste, pri čemer je treba, kadar je to primerno, upoštevati druge predpise, tehnične standarde ali v primeru neobstoja takih tehničnih standardov panožne kodekse ravnanja, ki se uporabljajo za posamezni sektor;
  • biti take kakovosti in ustrezati opisu vzorca ali modela, ki ju je prodajalec dal na razpolago potrošniku pred sklenitvijo prodajne pogodbe, kadar je to primerno;
  • biti dobavljeno skupaj s takimi dodatki, vključno z embalažo, navodili za namestitev ali drugimi navodili, za katere lahko potrošnik razumno pričakuje, da jih bo prejel, kadar je to primerno, in
  • biti take količine ter imeti značilnosti in druge lastnosti, vključno v zvezi s trajnostjo, funkcionalnostjo, združljivostjo in varnostjo, kot je običajno za blago iste vrste in ki jih potrošnik lahko razumno pričakuje glede na naravo blaga in ob upoštevanju kakršne koli javne izjave, podane pri oglaševanju ali označevanju s strani ali v imenu prodajalca ali drugih oseb v predhodnih členih pogodbene verige, vključno s proizvajalcem, razen če prodajalec dokaže, da:                                                                                                                                                                      -  za javno izjavo ni vedel in od njega ni mogoče razumno pričakovati, da bi zanjo vedel,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  -  je bila javna izjava do sklenitve prodajne pogodbe popravljena na enak ali primerljiv način, kot je bila podana, ali                                                                                                                                                                                                                                                                        -  javna izjava ni mogla vplivati na odločitev za nakup blaga.

Kako se neskladnost blaga uveljavi?

Kupec nas mora o morebitni neskladnosti blaga skupaj z natančnim opisom le-te in na lastne stroške obvestiti v zakonsko določenem roku. Kupec nam hkrati omogoči pregled artikla.

Pravico do uveljavljanja neskladnosti natančneje urejajo določila zakona o varstvu potrošnikov.

Prodajalec odgovarja za vsako neskladnost blaga, ki obstaja ob dobavi blaga in ki se pokaže v dveh letih od dobave blaga.

Potrošnik obvesti prodajalca, pod pogoji in v vrstnem redu iz tega odseka in je upravičen:

     1. zahteva od prodajalca brezplačno vzpostavitev skladnosti blaga;

     2. zahteva znižanje kupnine v sorazmerju z neskladnostjo ali odstopi od prodajne pogodbe in zahteva vračilo plačanega zneska.

 Obrazec neskladnost blaga

VRAČILO BLAGA:

O vračilu blaga mora kupec obvestiti ponudnika, najkasneje v 14ih dneh od prejetja blaga in sicer na email reklamacije@dom24.si  

  • na obrazcu za uveljavitev pravice potrošnika do odstopa od pogodbe
  • z nedvoumno izjavo, iz katere jasno izhaja, da odstopa od pogodbe 

Dom24 d.o.o. vrne kupcu opravljena plačila v zvezi s pogodbo nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe

V skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (Ur.I. RS, št. 130/22, v nadaljevanju ZVPot-1) ima kupec - potrošnik pri pogodbi, sklenjeni na daljavo pravico, da v 14 h dneh podjetje obvesti, da odstopa od pogodbe. Pri tem mu ni potrebno navesti razloga odstopa od pogodbe. Šteje se, da je pravočasno  oddana pošiljka,če je oddana v roku. Strošek katerega nosi kupec- potrošnik je neposreden strošek vračila blaga kar znaša: - 25 eur z DDVjem

Obrazec za uveljavitev pravice potrošnika do odstopa od pogodbe

PRITOŽBE IN SPORI:

Skladno z zakonskimi normativi ne priznavamo nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki ga bi potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. Dom24 d.o.o, Kosovelova ulica 4, 6210 Sežana, kot ponudnik blaga in storitev omogoča spletno trgovino in spletne nakupe na območju Slovenije. Na svoji spletni strani objavljamo elektronsko povezavo za platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platformo najdete spodaj na povezavi v rubriki REŠEVANJE SPOROV.
Ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.

REŠEVANJE SPOROV:

Platforma SRPS (32. člen Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov)

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SL